Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için hızlı küresel önlemler alınmalıdır. İklim değişikliği nedeni ile enerji verimliliğine daha da fazla odaklanılması git gide daha büyük bir zorunluluk haline gelmektedir. Yeşil Bina mevzuatının yaygınlaşması bu gelişmelerin hızlandığı yönünde önemli bir işarettir.

Aynı zamanda son yıllarda Enerji fiyatlarının hızla yükselmeye devam etmesi de enerji verimliliğine her zamankinden daha fazla önem verilmesi sonucunu getirmiştir.

Enerji Çözümleri can, mal ve veri güvenliğinden taviz vermeden yüksek performanslı binalar oluşturmak için yola çıkarken hizmet sunacağı binaların kullanım fonksiyonlarını, mekânların paylaşımlarını ve bütünsel kapsamlarını anlamakla işe başlar.

Başlıca hedefleri arasında, yatırım harcamalarını, enerji tüketimini, işletme giderlerini azaltmak, güvenlik seviyelerini arttırmak ve yüksek performanslı bina yönetimi için bütünleşik yaklaşımlar geliştirmek gelmektedir.

Bu yolda atılabilen her başarılı adım çevre ve sonuçta gelecek nesiller için eldelenen kazanımları da beraberinde getirmektedir.

Binalarda, en önemli bileşenleri oluşturan aydınlatma, havalandırma ve soğutma. sistemlerinin enerji tüketimleri ile verimlilikleri arasında oluştuturulması gereken dengeyi Enerji Çözümleri önerdiği detaylandırılmış izleme ve kontrol sistemleri ile kurmaktadır.

Binaların işletme ömürleri süresince kullanıcıları tarafından yapılabilecek eklentiler, değişiklikler durumunda dahi, izleme ve kontrol sistemlerinden elde edilebilecek detaylı verilerin kolaylıkla değerlendiriilebilmeleri sayesinde yeni durumlara göre oluşacak tüketim verimlilik dengelerinin korunabilmeleri bu sayede başarı ile sağlanabilmektedir.

Enerji Çözümleri, mevcut Binaların elektro mekanik yenilenmeleri, güvenlik seviyelerinin yükseltilmeleri ve enerji optimizasyonu uygulamaları ile işletme maliyetlerinin ve performanslarının arttırılması konularında da önemli birikim, tecrübe ve uzmanlıklara sahiptir.

Elektromekanik Mühendislik, Proje, Tasarım, Danışmanlık, Proje Yönetimi, Saha Yönetimi ve Uygulamaları hizmetlerinin yanısıra Binalar için enerji temini ve dağıtımı sistemlerinden başlayarak iklimlendirmeye, soğutmaya ve Bina Yönetimi Sistemleri’ne varan geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır.

Enerji Çözümleri, yüksek teknoloji kullanarak bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Enerji Çözümleri mühendislik birikimi ve çözüm ortağı olarak birlikte faaliyet gösterdiği, konularında herbiri küresel lider olan uluslararası firmalar ile birlikte sürdürdüğü çalışmalar ile Bina sektörüne verdiği hizmetlerinde çevrenin korunması için Enerji Çözümleri katkısını temsil eden, sürdürülebilir teknolojilere dayalı, akıllı, temiz ve verimli ürünleri tercih etmektedir.

Müşterilerimiz: