Gelecek çok yakın;

Altyapımızı hazırlamamız ve enerji kaynaklarımızı geliştirmemiz gerek.

 

Sadece önümüzdeki iki ila üç yıl içinde gelişen nüfusumuzu karşılamak için yeni şehirler, havaalanları, limanlar, otoyollar, binlerce kilometre demiryolu ağı ve yüzlerce fabrikanın, binlerce binanın yeniden inşa edildiğine tanık olacaksınız. Yeni inşa edilmekte olan, edilmeye devam edilecek bu inanılmaz miktardaki ve kapasitedeki tesislerin enerji ihtiyaçlarını eko sistemin bütünlüğünü koruyarak karşılamayabilmek ise günümüzün vazgeçilmez ve geri dönülmez başlıca sorununu teşkil etmektedir.

Eko sistemin bütünlüğünü korumak için sorumlu bir çalışma sürecinin önemini kabul ederek, Enerji Çözümleri bu görülmemiş altyapı büyümesinde ve enerji yatırımlarında rol sahibi olmayı hedeflemektedir.

Altyapı ve ulaşım ağları : İnsanları, yerleri, nesneleri birbirine bağlar. Hareketlilik ve bağlantı modern toplumların ve ekonomilerin baskın özellikleridir. İnsanlar, mallar ve bilgi artık her zamankinden daha fazla yaygın, daha fazla hacimde, daha kolay ve daha hızlı hareket etmek durumundadır.

Altyapı ve ulaşım ağları seçeneklerinin önemli ölçüde çoğalmalarına karşın, ihtiyacın gitgide artma trendi göstermesiyle kapasitelerinin de gerekli ve makul maliyetlerle aynı hızda genişletilmesi gerekliliği vazgeçilmez hale gelmiştir.

Küresel iklim değişikliğinin arka planında yer alan enerji ve ulaşım ihtiyaçlarındaki artışlara herbirimizin yenilikçi, sürdürülebilir yanıtlar aramamız gerekmektedir.

Önümüzdeki on yıllık planlı süreçte Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Türkiye ve Orta Asya gibi gelişmekte olan ekonomiler yollar, demiryolları, metro ağları, limanlar, havaalanları, enerji santralleri, yenilenebilir enerji gibi kritik altyapı yatırımlarına ve enerji optimizasyonu çözümlerine büyük fonlar tahsis etmektedirler.

 

Enerji Çözümleri’nin uzmanlık alanları:

  • Bütünleşik mühendislik, tasarım ve projelendirme,
  • Enerji temini ve dağıtım sistemlerinin temini, kurulumu,
  • Elektro-Makenik Proje Yönetimi,
  • Elektro-Mekanik Saha Yönetimi,
  • Maliyet-etkin ve özelleştirilmiş çözümler,
  • Saha Testleri ve Devreye alma,
  • Eğitim Dahil Toplam Sistem Sorumluluğu,

Enerji Çözümleri dağıtım şebekelerinin elektrik akışını yönetmek için gerekli kritik yazılım sistemleri ve ekipmanları, telekom ve enerji ticaret yönetimi dahil olmak üzere elektrik dağıtım şebekeleri için kritik çözümler sunmaktadır.

Enerji Çözümleri, yüksek teknoloji kullanarak bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Enerji Çözümleri mühendislik birikimi ve çözüm ortağı olarak birlikte faaliyet gösterdiği, konularında herbiri küresel lider olan uluslararası firmalar ile birlikte sürdürdüğü çalışmalar ile enerji ve altyapı sektörüne verdiği hizmetlerinde çevrenin korunması için Enerji Çözümleri katkısını temsil eden, sürdürülebilir teknolojilere dayalı, akıllı, temiz ve verimli ürünleri tercih etmektedir.
 

Müşterilerimiz: