ENERJİ ÇÖZÜMLERİ, mevcut tesislerin işlevselliğini koruyarak enerji ve su tasarrufu çözümleri oluşturmak, donanımların ve sistemlerin işletme ömürlerini uzatabilmek amacı ile kaynakların kullanımına yönelik ve tesisin elektrik ve mekanik sistemlerine yönelik iyileştirme çözümleri modelleri tasarlamakta ve uygulamaktadır.

Biz, tesis bakım ve yenileme stratejilerinizi optimize ederek, sizin varlıklarınızdan elde edilen değeri maksimize etmek için geniş kapsamlı bir iş çözümü sunarız. Bu hesapta varlıklarınızın durumunu, bütçe kısıtlarınızı ve her bir donanım parçasının hayatiyetini dikkate alırız.

İşletmenizin türünden, sektöründen ve boyutundan bağımsız olarak Enerji Çözümleri, hedeflerinizi karşılamak için aşağıda belirtilen gereklere bağlı olarak yeterli modellemeleri ve araçları sağlayacaktır:

Güvenilirlik : Enerji kesintilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve operasyonel risklerin azaltılması

Maliyet etkinliği : Bakım maliyetlerinin optimize edilmesi, finansal risk maliyetlerinden kaçınılması ve tesis altyapısının ekonomik ömrünü özel bir dikkatle irdeleyerek, varlık ömrünü en üst düzeye taşımak

Organizasyon : Yaşlanan iş gücünden mesleki know-how anlamında yararlanırken diğer personeli departmanlar anlamında tutarlı ama yeterince iddialı hedefler karşısında odaklamak


Biz, multi-disiplin mühendisliğinde olduğu şekli ile inceleme, ölçme, analiz çalışmalarımız ile yaptığımız değerlendirmelerden sonra, tesisteki kayıpları azaltacak, tesise değer kazandıracak temel tasarımı yaratırız, mevcut sistemleri de kullanarak uygulanabilecek en yararlı bütçeli tasarımları oluştururuz.

Uygulama aşamasında, yönetiriz, izleriz, devreye alırız, tekrar verileri toplarız, ilk verileri yenileri ile karşılaştırırız, sonuçları raporlarız, işimizi başarı ile teslim ederiz.

 

Sizin kazancınız bizim başarımız, sizin memnuniyetiniz bizim gururumuz olur.

 
 • Durum Tespiti (Due Diligence)
 • Teknolojik Süreç Analizi
 • Tam Enerji analizi (1)
 • Sistem Analizi
 • Enerji Tasarrufu Etüdü
 • Enerji Optimizasyonu
 • Isı Geri Kazanımı Etüdü
 • Kombine Isı ve Güç Sistemleri Etüdü
 • Temel Tasarım
 • Maliyet Bütçe Analizi
 • Fizibilite Raporu
 • Uygulama Tasarımları
 • Süreç İyileştirme Uygulamaları
 • Test ve Devreye Alma
 • Tam Enerji analizi (2)
 • Karşılaştırma Raporu (1 vs 2)

ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

Tesisinizi harekete geçirir, Optimize eder,

YEŞİLLENDİRİR

 • Biz önce sizi ve ekibinizi dinleriz,
 • Tüm bilgi birikimimiz ve geçmiş geniş tecrübelerimiz ile elimizdeki en yeni teknoloji cihazlar ille tesisinizi inceleriz,
 • En gelişmiş yazılımlarımız ile eldelediğimiz bilgileri ve verileri değerlendirir, analiz ederiz böylelikle, ihtiyaçlarınızı, tanımlamalarınızı tespit eder ve tesisiniz üzerine yansıtırız
 • Biz düşüncelerinizi dikkate alırız, gerekli hesaplamaları yapar, olası çözümleri, önerilerimizi maliyet ve getirileri ile birlikte karşılaştırmalı olarak size sunarız,
 • Siz karar verdiğinizde: Biz harekete geçeriz, optimize ederiz, yönetiriz, yönlendiririz ve kontrol ederiz.

Proje yöneticilerimiz gerektiğinde ekiplerinizi takviye ederler, desteklerler: gerektiğinde danışman olarak, bazen uygulamacı olarak, gerekirse proje yöneticisi olarak veya her konuda onlara yardımcı olurlar, yanlarında olurlar.