Rekabet
Enerji Çözümleri, başarının ancak yarışılarak elde edileceği inancındadır.

Enerji Çözümleri, gerek tedarik zincirini gerekse rakiplerini, yarışın kurallarına uymaya teşvik etmek, zorlamak yönünde, yarışın kurallarını hiç kimsenin kendi çıkarlarına göre belirleyemiyor veya değiştiremiyor olduğu bir ortamın yaratılması için ve kurallara uygun bir yarışın uzun vadede herkesin çıkarına olduğu inancı ile rekabet kültürünün gelişmesine her an ve her aşamada azami katkıyı sağlamaktadır.

Karşıyız, karşısındayız !..

 • Kazanacak olanların belirlenmesi için yarış yapılmıyorsa,
 • Yarışa kimlerin katılacağına veya kimlerin başarılı olacağına daha önce başarılı olmuş olanlar veya gücü elinde tutanlar karar veriyorsa,
 • Yarışın kuralları yoksa veya kimse mevcut kurallara uymuyorsa,
 • Yarışın kurallarını bazı kişiler değiştirebiliyor veya etkileyebiliyorsa,
 • Kurallara uygun da olsa kimse adil bir yarışın sonucunu kabul etmeye yanaşmıyorsa

Karşıyız, karşısındayız !..

 

Enerji Çözümleri’ne göre rekabet :

 • pozitif bir ayıklama aracı‘dır,
 • iyinin kötüden ayrılmasını ve iyinin prim yapmasını sağlayan bir mekanizmadır.

Negatif ayıklamanın olduğu, yani kötünün iyiye üstünlük sağladığı bir ortamda ya rekabet yoktur ya da haksız rekabet veya eksik rekabet vardır.

Enerji Çözümleri, rekabet kültürünün gelişmesi ile

 • yatırımcıların, katma değer üreten meslek guruplarının ve tüketicilerin istedikleri mal ve hizmetleri en uygun koşullarda ve en kaliteli şekilde elde etmelerinin sağlanmasıyla toplumsal refahın artacağına,
 • kaynakların onu en iyi kullanacakların eline geçmesinin sağlanmasıyla ekonomik gelişmenin hızlanacağına,
 • kıt kaynakların, onları en iyi kullananların eline geçmesinin ve gelirin daha adil dağılımının sağlanmasıyla sosyal barışın güçleneceğine,
 • bireylerin sahip oldukları enerjiyi daha pozitif ve daha verimli amaçlar için kullanabilmelerinin sağlanacağına

özünde, rekabet kültürünün gelişmesi ile negatif ayıklamanın önlenebileceğine ve pozitif ayıklamanın teşvik edileceğine sonuna kadar inanmakla tüm uygulamalarını bu doğrultuda sabırla ve titizlikle geliştirmektedir.