1980’li yıllarda yeni çağın oluşumunu fark eden nesillerin üyeleri olarak, özel hayatlarımızda olduğu kadar ortakları, yöneticileri, çalışanları ile birlikte Enerji Çözümleri ailesi olarak doğaya ve insana saygının hiçbir zaman vazgeçmememiz gereken temel değerler olduğuna inanırız.

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

İnsana, çevreye, mesleğine, ticaret etiğine, müşterisine, çalışanına saygılı olma ve gereklerini eksiksiz yerine getirme, ulusal ve toplumsal menfaatleri her zaman kurumsal ve bireysel menfaatlerimizin üzerinde tutma ilkelerimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarımızı "Önce İnsan" sloganıyla özenle gerçekleştiriyor, tüm faaliyetlerimizi ve ilişkilerimizi insan odaklılık şemsiyesi altında sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal gelişime katkı sağlamayı önde tutarak sürdürüyor, geliştiriyoruz.

Sosyal sorumluluk anlayışımız içerisinde yaptığımız tüm faaliyetlerimizde hem çalışanlarımıza, hem müşterilerimize hem de tüm topluma kısa ve uzun vadede fayda sağlamaya çalışıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Bağlamında Temel İlkelerimiz:

  • Çalıştığımız her ortamda ve faaliyetlerimizden kaynaklanan sorumluluklarımızı yönetimimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, kamu kurumları, STK’lar ve tüm diğer doğrudan veya dolaylı unsurlar ile eşgüdümlü şekilde yerine getiririz.
  • Dil, din, inanç, ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel engel gibi ayrımcılığa sebep olabilecek konularda maksimum hassasiyeti gösteririz. En ufak ayrımcılığa dahi müsamaha göstermeyiz.
  • Çalışanlarımızın özlük haklarına saygı gösterir, eksiksiz olarak haklarını kullanabilmeleri konusunda onları destekleriz.
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız. Enerji Çözümleri’nin çalışan sağlığı ve güvnliğini ön planda tutarak sürdürdüğü faaliyetleri, Enerji Çözümleri Genel Müdür’lüğüne bağlı Kalite Güvence Müdürlüğü’nün oluşturduğu, sürdürdüğü ve sürekli geliştirdiği ve TUV AUSTRIA tarafından düzenli olarak denetlenen, vizelendirilen TS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi güvencesi altındadır.
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için eğitimler düzenleyerek fayda üretmeye çalışırız.
  • Toplumsal fayda sağlayan STK’ları bağış yolu ile destekleriz.

Çevre Odaklı Çalışma Bilincimiz

“Çevre hayattır, hayatımız çocuklarımız” sloganı ile sürdürdüğümüz çevre odaklı faaliyetlerimiz, Genel Müdürlüğümüze bağlı Kalite ve Çevre Güvence Müdürlüğümüzün oluşturduğu ve sürekli geliştirdiği ve TUV AUSTRIA tarafından düzenli olarak denetlenen, vizelendirilen TS EN ISO 14001:2004 çevre yönetimi sistemi güvencesi altındadır. 

  • Tüm üretim prosesimizde çevre duyarlılığı bağlamında üretim alanlarımıza yerleştirdiğimiz atık kutuları ve ofis alanlarımıza yerleştirdiğimiz kağıt atık, pil atık kutuları aracılığı ile doğa dostu politikalarımızı destekliyoruz.
  • Çevre ile ilgili oluşabilecek risklerimizi düzenli olarak tanımlayıp, oluşabilecek riskleri ortadan kaldırma yönünde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
  • İsrafın önlenmesi konusunda düzenli kontrollerimizi ve uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz.

Talimatlara ve kurallara eksiksiz olarak uymak için iç kontrollerimizi ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz.