Ürün ve Hizmetler

OG Dağıtım Sistemleri

Enerji Çözümleri 1998 yılından itibaren Schneider Elektrik OG Çözüm Ortağı, SM6-36 partneri ve Sistem Entegratörü olarak 3kV, .., 40.5kV aralığında enerji temini ve enerji dağıtımı sistemleri kapsamında geliştirdiği bilgi birikimi ve deneyimleri ile OG dağıtım sistemleri faaliyetleri kapsamında : 

  • Karmaşık OG birincil dağıtım (primer dağıtım) ve OG ikincil dağıtım (sekonder dağıtım) şebekeleri için sınıflarının en iyisi olan Schneider Electric marka çekmeceli metal clad ve çekmeceli/sabit metal enclosed OG Hücreler, transformatörler, OG otomatik transfer, şebeke otomasyonu (network automation), fider otomasyonu (feeder automation) sistemleri ve yardımcı donanımlar,

  • Projelendirme, mühendislik hesapları ve hizmetleri, montaj, röle ayarları, saha testleri, devreye alma ve teknik servis hizmetleri (arıza müdehale, revizyon, retrofit, işletme-bakım),

  • Şebeke ve feeder otomasyonu, Scada-Enerji Yönetimi uygulamaları (OG Senkronizasyon, OG Otomatik transfer, OG yük atma/yük alma), 

çözümleri sunmaktadır.